Quản lý và bảo tồn năng lượng và môi trường trong ngành thép

25/11/2019  Tin Tức

Những thách thức gia tăng trong quản lý môi trường và năng lượng trên toàn thế giới và đặc biệt ở các nước đang phát triển đã khuyến khích các công ty sản xuất đóng góp nghiên cứu, thiết kế và kết hợp các quy trình và máy móc rộng lớn. Những sáng kiến ​​này phải đảm bảo tác động tiêu cực đến công cuộc quản lý và bảo tồn năng lượng và môi trường và sử dụng chúng một cách hiệu quả trong thiết lập của chúng.

Ngành công nghiệp sắt thép là một trung tâm chú ý để giảm tác động môi trường, giữ cho sản xuất và cung ứng ổn định.

Dưới đây là một số sáng kiến ​​quan trọng được thực hiện bởi các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng ta quản lý và bảo tồn năng lượng và môi trường của chúng ta.

Quản lý và bảo tồn năng lượng và môi trường trong ngành thép

Hiến chương về Trách nhiệm doanh nghiệp Bảo vệ Môi trường trong đó bao gồm các kế hoạch khác nhau để ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường thông qua các biện pháp chuyên dụng trong quản lý quy trình, giảm thiểu chất thải, công nghệ sạch, v.v… và Kế hoạch hành động quốc gia vì biến đổi khí hậu.

Trong đó vạch ra các nhiệm vụ quốc gia để đưa ra các quy định bảo vệ năng lượng và môi trường và quản lý hiệu quả của nó; được điều chỉnh bởi những nỗ lực nhất quán của chúng tôi để bảo tồn và bảo vệ các tài nguyên có sẵn cho chúng ta. Ví dụ: Quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép hợp lý?

Các sáng kiến ​​để thúc đẩy hiệu quả năng lượng

Bảo tồn năng lượng và môi trường trong các nhà máy cán thép và tăng quy mô Sản xuất hiệu quả năng lượng trong ngành thép quy mô nhỏ nhằm thực hiện các sáng kiến ​​trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thử nghiệm những tiến bộ công nghệ trong ngành để giảm tiêu thụ năng lượng; thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả; giảm thiểu tác động môi trường; giao ngân sách cho việc phát triển các kế hoạch này.

Các sáng kiến ​​cho tăng trưởng của các dự án hiệu quả năng lượng

Sự tăng trưởng và thực hiện nhất quán của các dự án về thép phế liệu. Phát huy các sáng kiến ​​và quy trình là rất quan trọng để đảm bảo rằng các bước thực hiện để bảo tồn và bảo vệ tài nguyên năng lượng, kết hợp các công nghệ thân thiện với môi trường, v.v… có tính bền vững và có thể được nhân rộng dễ dàng.

Các dự án kiểu mẫu của Tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới, Nhật Bản do Bộ Thép phối hợp là những người tiên phong cho các sáng kiến ​​bền vững như vậy.

Đây chỉ là một vài trong số những người đi đầu trong các sáng kiến bảo tồn năng lượng và môi trường và còn có một loạt các dự án, quy định khác; được thực hiện bởi chính ngành công nghiệp; chính phủ và các cơ quan môi trường và các doanh nghiệp toàn cầu đang cùng nhau tiến tới một hệ thống sản xuất bền vững và hiệu quả.

Phế Liệu 247 là một công ty luôn cố gắng đẩy mạnh và giúp ích tích cực vào việc bảo tồn và sử dụng hiệu quả Năng lượng và giảm tác động đến Môi trường và luôn tham gia và kết hợp các công nghệ, dự án và sáng kiến ​​như trách nhiệm của mình.