Quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép như thế nào cho hợp lý?

25/11/2019  Tin Tức

Quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép như thế nào cho hợp lý? Thép là một trong những ngành rất quan trọng ở một nước đang phát triển và là động lực cho rất nhiều ngành công nghiệp khác phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nó.

Với các ứng dụng rộng rãi, điều quan trọng là ngành công nghiệp phải thực hiện các bước nhất quán và có ý thức để đảm bảo lãng phí tối thiểu mà không ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng sản phẩm. Thép được coi là một sản phẩm bền vững vì nó có thể tái chế hoàn toàn và không gây hại cho môi trường. Với các bước thích hợp, chúng tôi có thể làm cho các quy trình quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép trở nên bền vững và an toàn cho môi trường.

Dưới đây là một số bước được thực hiện để quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép thích hợp của các nhà máy sản xuất thép:

  1. Tái chế và tái sử dụng trong quản lý chất thải của nhà máy sản xuất thép

Nước là một trong những thành phần quan trọng được sử dụng trong các quy trình tại nhà máy sản xuất thép. Từ việc cung cấp nước cho các quá trình làm mát, cho mục đích làm sạch, đến duy trì nhiệt độ, v.v… nước là một vật liệu không thể thiếu được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Chúng tôi, tại Phế Liệu 247, tái sử dụng nước cho các quy trình tái chế, tái sử dụng thép phế liệu để đảm bảo không lãng phí và thúc đẩy bảo tồn nguồn tài nguyên quan trọng này. Ngoài ra, việc xử lý nước thải được thực hiện với các hướng dẫn để tránh mọi ô nhiễm nước gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

  1. Giảm thiểu chất thải

Điều quan trọng không chỉ là quản lý chất thải đúng cách mà còn thực hiện các bước để giảm hiệu quả lượng chất thải được sản xuất trong nhà máy sản xuất thép. Sử dụng nguyên liệu chất lượng sẽ đảm bảo rằng các sản phẩm cuối cùng không có bất kỳ khuyết tật nào, giảm thiểu số lượng chất thải.

Nghiên cứu quản lý quá trình sẽ đảm bảo tính toán sử dụng vật liệu, khí, nhiệt độ trong các quy trình đảm bảo giảm lãng phí. Tự động hóa máy móc và quy trình cũng có thể hỗ trợ giảm thiểu chất thải thông qua lỗi của con người.

  1. Sử dụng sáng tạo chất thải rắn

Ngay cả với các thực hành trên, đôi khi có thể có một số vật liệu thép dư thừa cần được xử lý. Hầu hết chất thải rắn như vậy có thể được tái chế nhưng có thể có một số không thể.

Các ngành công nghiệp đang ngày càng nghiên cứu và thực hiện các sáng kiến ​​cải tiến có thể sử dụng các chất thải rắn này. Lấp đầy các khu vực trũng thấp và xây dựng đường là một số phong trào đột phá giúp giảm thiểu chất thải trong các bãi chôn lấp và cũng giúp phát triển cơ sở hạ tầng để vận chuyển dễ dàng hơn. Xỉ và các sản phẩm phụ từ các nhà máy sản xuất được xử lý và sử dụng trong ngành xi măng và bê tông. Chất thải rắn từ các ngành công nghiệp luyện thép cũng được sử dụng cho sản xuất gạch.

Với rất nhiều sáng kiến ​​đã có trong kế hoạch, các ngành công nghiệp đang ngày càng đầu tư thời gian và tiền bạc vào nghiên cứu để quản lý giảm thiểu chất thải của nhà máy sản xuất thép và hướng tới một môi trường xanh và sạch mà không làm ảnh hưởng đến sự bùng nổ của cơ sở hạ tầng và phát triển trên toàn cầu.