Nhân viên QC là gì? Họ làm gì và tại sao nhiều người muốn trở thành một QC?

26/09/2019  Tin Tức

QC là gì? Nhân viên QC là gì?

Quality Control – Kiểm soát chất lượng, thường được viết tắt là QC. Là cách đảm bảo chất lượng phù hợp trong suốt quá trình sản xuất và tính đồng nhất trong các sản phẩm của công ty. Một số lượng lớn các công ty khoa học và kỹ thuật sẽ có các bộ phận QC chuyên dụng.

Tuy nhiên nhân viên QC cũng được yêu cầu trong một loạt các ngành công nghiệp khác. Tùy thuộc vào quy mô của công ty, có thể có nhiều cá nhân, mỗi người chịu trách nhiệm cho một lĩnh vực khác nhau của quy trình QC; hoặc thay vào đó, nhiệm vụ QC không phải là một công việc toàn thời gian và có thể được chia sẻ giữa các nhân viên khác nhau.

Nhân viên QC là gì?

Nhân viên QC – Nhân viên Kiểm soát chất lượng có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất đáp ứng một bộ tiêu chuẩn chất lượng được xác định trước. Các sản phẩm họ kiểm tra bao gồm tất cả mọi thứ, từ thực phẩm và quần áo đến điện tử và ô tô. Họ tách ra bất kỳ sản phẩm nào không kiểm tra và đưa ra khuyến nghị về cách cải thiện quy trình sản xuất để giảm tỷ lệ thất bại kiểm tra sản phẩm.

Các nhân viên làm việc trong Kiểm soát chất lượng hay được gọi với các tên khác là Nhà phân tích QC; Người kiểm soát chất lượng; Chuyên gia QC; Hỗ trợ QC; Nhà phân tích quy trình; Nhà phân tích nguyên liệu; Nhà phân tích sản phẩm hoàn thiện;… Và đôi khi Nhà phân tích hóa học. Tuy nhiên điều này thường đề cập đến phân tích mẫu R & D thông qua thiết bị chuyên dụng. Với mục đích của bài viết này, thể loại vai trò này sẽ được gọi là Nhân viên QC.

Thông tin cần thiết về một nhân viên QC là gì?:

Một nhà phân tích QC tập trung vào việc kiểm tra các chất để tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu. Điều này có thể là:

+ Khi bắt đầu quá trình sản xuất. Nhà phân tích nguyên liệu thô

+ Trong quá trình sản xuất. Nhà phân tích quy trình

+ Hoặc khi kết thúc sản xuất. Thử nghiệm thành phẩm.

Nhân viên QC sử dụng các kỹ năng trong phòng thí nghiệm (hóa học thông thường; nhưng cũng có thể bao gồm các phương pháp kiểm tra vật lý; vi sinh và các kỹ năng khác) để kiểm tra và đo lường vật liệu. Nói chung trong một lĩnh vực sản xuất như sản xuất dược phẩm; sản xuất hóa chất và các ngành công nghiệp khác.

Chuyên viên phân tích QC đảm bảo rằng các thí nghiệm được hoàn thành theo

+ Thực hành hoạt động tiêu chuẩn (SOP) đã được thiết lập

+ Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP)

+ Thực hành lâm sàng tốt (GCP) cho các ngành được kiểm soát chặt chẽ

+ Thực hành sản xuất tốt (GMP) cũng được tuân thủ trong quá trình thử nghiệm.

Một số nhà phân tích QC được yêu cầu để xác nhận các thiết bị và thí nghiệm là tốt.

Nhiệm vụ công việc của một nhân viên QC là gì?

– Các nhân viên QC chuẩn bị và kiểm tra các mẫu từ tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất hoặc xử lý khác, với mục tiêu xác định xem chất đó có đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của dự án hay không.

– Một loạt các phương pháp khác nhau từ ngành này sang ngành khác nhưng thường đòi hỏi các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm cơ bản và hiểu biết kỹ lưỡng về các thiết bị và quy trình thử nghiệm hóa học & dược phẩm.

– Họ chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật báo cáo kết quả công việc trong phòng thí nghiệm của họ.

– Họ cũng có thể chịu trách nhiệm cho việc khắc phục sự cố, hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị nhỏ.

Trách nhiệm và nhiệm vụ của Nhân viên QC là gì?

Phần trách nhiệm và nhiệm vụ là phần quan trọng nhất của bản mô tả công việc. Ở đây bạn nên phác thảo các chức năng vị trí này sẽ thực hiện một cách thường xuyên; cách thức hoạt động của công việc trong tổ chức và công việc báo cáo cho ai.

Phế Liệu 247 đưa ra một số ví dụ về trách nhiệm của nhân viên QC:

+ Kiểm tra nguyên liệu để đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn

+ Duy trì, kiểm tra và khắc phục sự cố tất cả các thiết bị đo

+ Cố gắng sửa chữa các sản phẩm bị hỏng hoặc bị hư hỏng để xác định cách tốt nhất để mở rộng các sửa chữa đó

+ Kiểm tra một tỷ lệ nhất định của tất cả các sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn ngành

+ Báo cáo vấn đề hoặc mối quan tâm cho quản lý cấp cao ngay lập tức

+ Quản lý bộ phận đảm bảo chất lượng của chúng tôi và đảm bảo tất cả nhân viên đáp ứng hạn ngạch cần thiết của họ

+ Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhóm nhân viên QA.

+ Tạo một giao thức thử nghiệm hiệu quả, hiệu quả sẽ được sử dụng trên tất cả các dòng sản phẩm

Yêu cầu về giáo dục ở một nhân viên QC:

– Các nhà phân tích QC có thể cần phải có bằng cấp hoặc tương đương về hóa học hoặc một môn học liên quan đến ngành công nghiệp; như khoa học dược phẩm hoặc hóa sinh.

– Thông qua học viện, sinh viên sẽ phát triển một số kỹ năng cần thiết trong phòng thí nghiệm để hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết của Nhà phân tích QC cấp độ đầu vào. Bao gồm kiến ​​thức về cách thực hiện hóa học phân tích; hóa sinh; phân tích công cụ và hóa học vật lý.

– Hầu hết các trường đại học cũng có thể có các lựa chọn cho sinh viên để thực hiện một năm sắp xếp trong ngành. Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn có các kỹ năng thực tế phù hợp với nơi làm việc rộng hơn.

Các cơ hội nghề nghiệp của nhân viên QC có tốt không?

– Vị trí tuyển dụng phân tích QC là một vai trò tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp; bạn sẽ được yêu cầu thực hiện một loạt các nhiệm vụ sẽ cung cấp cho bạn nhiều trải nghiệm có thể được chuyển sang bất kỳ vị trí nào trong tương lai.

– Nếu bạn đã có một số kinh nghiệm công nghiệp, bạn có thể quyết định chuyển sang chất lượng để có kinh nghiệm làm việc trong một ngành hoặc môi trường làm việc khác.

– Có một nền tảng chất lượng có thể mở ra cánh cửa vào các lĩnh vực khác của doanh nghiệp và có những vai trò khác có thể được chuyển sang Bộ phận Chất lượng như:

+ Quản lý QA

+ Kiểm toán viên QA

+ Giám sát QC

+ Cán bộ Đảm bảo Chất lượng (QA)

Đạt được kinh nghiệm trong vai trò dựa trên chất lượng sẽ có giá trị cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn đặc biệt là nếu bạn có thể tiến vào QA, vì bộ kỹ năng này là nhu cầu.