Những thủ tục xuất khẩu phế liệu và những vấn đề liên quan

27/06/2019 

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu phế liệu, chúng ta cần quan tâm đến các thủ tục và quy định để tiến hành các hoạt động đó. Dưới đây là một số thông tin cơ bản được tham khảo từ các quy định của chính phủ về vấn đề xuất khẩu phế liệu của nước ta hiện nay.

Chính sách xuất khẩu phế liệu

Theo những quy định của chính phù đề ra thì việc xuất khẩu phế liệu liên uqan đến các hoạt động mua bán , gia công hay quá cảng liên quan đến yếu tố nước ngoài, những phế liệu phải nằm trong danh mục được phép xuất khẩu và tiến hành thực hiện các thủ tục theo đúng các quy định trước khi xuất khẩu phế liệu.

Các đơn vị tham gia xuất khẩu các mặt hàng phế liệu cần đảm bảo các thủ tục liên quan như:

– Cung cấp các giấy tờ liên quan như: thủ tục hải quan, thuế, báo cáo kiểm tra giám sát của các đơn vị hải quan.

– Các đơn vị dựa vào nhu câu nhập khẩu phế liệu của các nước mà xin cấp các chứng từ phù hợp thông qua phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, cục xúc tiến thương mại để được hướng dẫn làm thủ tục.

– Đối với các mã hồ sơ thuế cần được xác định trước khi làm thủ tục.

Xem thêm: Sắt phế liệu giá rẻ

Quyền xuất khẩu phế liệu

Khi tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện theo quy định của nhà nước theo các thông số quy định.

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài muốn xuất khẩu phải dảm bảo các tiêu chuẩn về:

– Các loại đều thuộc danh mục được phép xuất khẩu, không thuộc vào danh mục bị cấm hoặc tạm ngừng xuất khẩu theo các cam kết của quốc tế.

– Những loại phế liệu xuất khẩu phải đảm bảo thuộc danh mục có điều kiện theo quy định

– Là những loại nằm trong danh mục xuất khẩu có lộ trình và các cam kết theo quy ước quốc tế, doanh nghiệp phải tiến hành theo đúng lộ trình đó.

– Những loại phế liệu xuất khẩu phải được đảm bảo đúng thủ tục hải quan với những gì đăng ký xuất khẩu

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài được phép xin cấp và làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan chuyên trách.

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài này khi tham gia hoạt động xuất khẩu phế liệu phải đảm bảo hoàn thành các trách nhiệm về thuế và nghĩa vụ mình đã cam kết với các cơ quan.

Những đơn vị này khi muốn xuất khẩu cần phải đảm bảo: có kho bãi thu gom hàng hóa phế liệu, không được phép mở các mạng lưới để thu gom,…

….

Kết luận

Đó chỉ là một phần nhỏ trong các quy định về xuất khẩu phế liệu, tuy nhiên chúng ta có thể thấy được rằng nhà nước đang rất quan tâm đến vấn đề này. Để biết thêm những thông tin cụ thể về hoạt động xuất khẩu phế liệu này, bạn có thể tham khảo những quy định, thông tư của cơ quan nhà nước để nắm bắt cụ thể hơn.

Hotline