Phân Biệt Tái Sử Dụng Và Tái Chế Để Có Thể Cải Tạo Môi Trường Một Cách Đúng Đắn

07/05/2019  Tin Tức

Cách chúng ta xử lý chất thải có tác động lớn đến môi trường toàn cầu, tức là hệ sinh thái của chúng ta. Trong cuộc sống học đường của chúng tôi, tất cả chúng ta đã được dạy một “câu thần chú” thân thiện với môi trường, với sự giúp đỡ trong đó chất thải có thể được quản lý hoặc xử lý một cách hiệu quả, ít gây hại cho môi trường. Quy tắc là, Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế, thường được gọi là 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Trong khi tái sử dụng ngụ ý sử dụng cùng một vật phẩm hoặc tài nguyên thiên nhiên, lặp đi lặp lại, tái chế ám chỉ việc chuyển đổi chất thải thành vật phẩm hữu ích.

Phân Biệt Tái Sử Dụng Và Tái Chế Để Có Thể Cải Tạo Môi Trường Một Cách Đúng Đắn

Hầu hết các sinh viên, hoàn toàn nhầm lẫn trong việc hiểu sự khác biệt giữa tái sử dụng và tái chế, và sử dụng chúng thay thế cho nhau. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng, chúng hoàn toàn khác nhau. Hãy xem bài viết này để tìm hiểu sự khác biệt quan trọng giữa hai phương pháp tái sử dụng và tái chế như thế nào nhé!

Nội Dung: Tái Sử Dụng Vs Tái Chế

1. Bảng so sánh

2. Định nghĩa

3. Sự khác biệt chính

4. Phần kết luận

1. Bảng So Sánh Tái Sử Dụng Và Tái Chế

CƠ SỞ ĐỂ SO SÁNH TÁI SỬ DỤNG TÁI CHẾ
Ý nghĩa Tái sử dụng, nghĩa là đặt một vật phẩm vào cùng hoặc sử dụng khác, sau khi nó đã hoàn thành chức năng ban đầu. Tái chế là một quá trình, trong đó một mặt hàng đã sử dụng được biến thành một sản phẩm mới, để giảm lãng phí vật liệu có thể hữu ích.
Hình thức Không thay đổi hình thức ban đầu của sản phẩm. Một sản phẩm mới được tạo ra. Vì vậy hình thức của sản phẩm được thay đổi.
Có hại cho môi trường Nó không gây hại cho môi trường theo bất kỳ cách nào. Nó đôi khi gây hại cho môi trường.
Năng lượng Tiết kiệm năng lượng Tiêu thụ một ít năng lượng, nhưng cũng tiết kiệm nó.
Mục tiêu Để kéo dài cuộc sống của bài viết. Để sử dụng vật liệu cơ bản trong việc tạo ra các sản phẩm khác nhau.

2. Định Nghĩa

Phân Biệt Tái Sử Dụng Và Tái Chế Để Có Thể Cải Tạo Môi Trường Một Cách Đúng Đắn

2.1 | Định Nghĩa Tái Sử Dụng

Thuật ngữ ‘tái sử dụng’ có nghĩa là ứng dụng hoặc sử dụng lại. Vì vậy, như tên gọi, tái sử dụng là một hành động sử dụng một sản phẩm hoặc vật liệu nhiều lần, theo cùng một cách hoặc theo một cách khác.

Tái sử dụng có thể là tái sử dụng thông thường của vật liệu. Trong đó các sản phẩm được đưa vào sử dụng ban đầu, một lần nữa hoặc tái sử dụng sáng tạo, trong đó các mục được sử dụng để phục vụ một chức năng khác. Đây là một kỹ thuật thân thiện với môi trường để tiết kiệm tiền bạc, thời gian, năng lượng và tài nguyên. Hơn nữa, khi chúng ta tái sử dụng một cái gì đó, nó sẽ thêm vào chức năng của nó và cũng kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Có nhiều cách để giảm chất thải, về bản chất trước khi mua một sản phẩm mới; người ta có thể tìm kiếm một mặt hàng có thể được tái sử dụng vào lúc khác, để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Tiếp theo, thay vì mua đồ cũ, người ta có thể chọn các lựa chọn như mượn, thuê hoặc mua đồ cũ. Đây cũng là một hình thức tái sử dụng.

2.2 | Định Nghĩa Tái Chế

Thuật ngữ ‘tái chế’ được mô tả như một quá trình. Trong đó chất thải được chuyển thành vật liệu hoặc vật phẩm có thể tái sử dụng. Nó là một sự thay thế tuyệt vời cho việc xử lý chất thải truyền thống, giúp tiết kiệm vật liệu và cũng làm giảm việc giải phóng khí nhà kính.

Nó có thể:

– Upciking: Quá trình trong đó giá trị gia tăng, được thực hiện cho một mục để tái sử dụng.

– Downciking: Nó bao gồm việc tách một sản phẩm, thành các yếu tố khác nhau; để tái sử dụng chúng.

– Tiền xử lý: Kỹ thuật cắt giảm chất thải, trong đó người ta không thể mang những vật phẩm đó ở nhà tạo ra chất thải.

– Tái chế điện tử: Nó là một phương pháp tháo dỡ các bộ phận hoặc bộ phận của thiết bị điện tử, để tái sử dụng chúng, thay vì loại bỏ như chất thải.

Tái chế ngăn chặn sự lãng phí vật liệu có thể hữu ích và cũng làm giảm việc mua vật liệu mới. Điều này dẫn đến việc giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và giúp giảm ô nhiễm. Hơn nữa, nó cũng làm giảm lượng nguyên liệu thô cần thiết để tạo ra sản phẩm mới; cùng với việc mang lại cho sản phẩm cũ một cuộc sống mới.

Nếu bạn muốn bắt đầu tái chế kim loại, Phế liệu 247 sẵn sàng đồng hành cùng bạn với các dịch vụ thu mua phế liệu kim loại các loại, từ thu mua phế liệu, nhôm, gang, đồng, chì…

3. Sự Khác Biệt Chính Giữa Tái Sử Dụng Và Tái Chế

Sự khác biệt giữa tái sử dụng và tái chế, có thể được hiểu rõ qua các điểm sau:

– Tái sử dụng ngụ ý thực hành tái sử dụng một vật phẩm thành cùng hoặc sử dụng khác sau khi mục đích ban đầu được thực hiện. Tái chế rác đề cập đến quá trình, một mặt hàng được sử dụng để thay đổi nó thành một sản phẩm mới để giảm lãng phí vật liệu có thể hữu ích.

– Khi một sản phẩm được tái sử dụng, nó không thay đổi hình thức ban đầu của nó. Trong khi khi một sản phẩm được tái chế, nó được thay đổi thành một hình thức tương đối mới; có thể được đưa vào sử dụng đa dạng.

– Tái sử dụng hoàn toàn là một kỹ thuật thân thiện với môi trường, trong đó một người sử dụng một sản phẩm, đã bị anh ta hoặc người khác loại bỏ trước đó. Ngược lại, trong quá trình tái chế, đôi khi, nước thải độc hại được tạo ra. Cuối cùng gây ra thiệt hại cho môi trường.

Phân Biệt Tái Sử Dụng Và Tái Chế Để Có Thể Cải Tạo Môi Trường Một Cách Đúng Đắn

– Tái sử dụng một sản phẩm không tiêu tốn năng lượng. Ngược lại, tái chế tiêu tốn năng lượng nhưng đến mức độ tái chế.

– Tái sử dụng nhằm mục đích sử dụng các mặt hàng không mong muốn, bất cứ khi nào có thể, để tăng tuổi thọ của sản phẩm. Để chống lại điều này, tái chế rác nhằm mục đích chuyển đổi sản phẩm, thành một hình thức như vậy có thể được sử dụng trong việc tạo ra các sản phẩm khác nhau.

Phần Kết Luận

Hai quy trình là một cách tuyệt vời để giảm thiểu chất thải và tạo ra một môi trường lành mạnh cho tất cả các sinh vật sống. Các vật liệu thường được tái sử dụng hoặc tái chế; bao gồm giấy, nhựa, thủy tinh và các mặt hàng tương tự khác.