Thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ

Thiết kế thi công chuyển giao công nghệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường, tư vấn thiết kế thi công chuyển giao công nghệ các hệ thống – nhà máy xử lý tiêu hủy hàng hóa, nguyên liệu, chất thải, xử lý chất thải nguy hại; hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý rác thải; hệ thống xử lý nước sạch; hệ thống xử lý khí thải; hệ thống xử lý chất thải rắn; hệ thống tái chế phế liệu, tái chế chất thải; các dây chuyền công nghệ xử lý môi trường; hệ thống lò đốt rác; tư vấn quy trình quản lý môi trường và tư vấn thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý đáp ứng các quy định bảo vệ môi trường. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên môn cao chúng tôi sẽ đem lại dịch vụ tốt nhất và an tâm đến cho quý khách.

Thiết kế thi công chuyển giao công nghệ

Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải của chất thải nguy hại gồm:

  • Xác định chủng loại, khối lương nguyên liệu sản xuất.
  • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất doanh nghiệp.
  • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
  • Xác định mã đăng ký các loại chất thải.
  • Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp.
  • Trình nộp Sở Tài Nguyên và môi trường.

Tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý môi trường: Cung cấp các giải pháp xử lý môi trường phù hợp với nghành nghề kinh doanh, sản xuất nhằm đảm bảo hiểu quả xử lý, tiết kiệm chi phí đầu tư, các công nghệ, tái chế đối với hàng phế liệu, tái chế đối với chất thải nguy hại.

Tư vấn lập thủ tục pháp lý về môi trường: Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường,…

Công ty Phế liệu 247 được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thu gom các loại phế liệu, phế thải, rác thải, chất thải; thu mua các loại phế liệu, phế phẩm, hàng hư hỏng không sử dụng, hàng thanh lý, hàng tồn kho; xử lý tái chế các loại phế liệu, chất thải, phế thải;…góp phần bảo vệ môi trường. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng phế liệu, thu gom phế liệu, xử lý và tái chế phế liệu tại Việt Nam.

Dịch vụ liên quan: Phá dỡ công trình, nhà xưởng

Hãy chung tay hợp tác cùng chúng tôi “Vì một hành tinh xanh” cho tương lai của chúng ta.

Hotline