Quy định về xuất khẩu phế liệu và các thủ tục hải quan cần phải thực hiện

08/11/2018  Tin Tức

Đối với các đơn vị xuất khẩu phế liệu khi tham gia hoạt động này thường có các vấn đề liên quan đến vấn đề thủ tục hải quan. Chính vì thế, dưới đây chúng tôi sẽ thông tin cho bạn một số vấn đề về quy định về xuất khẩu phế liệu và các thủ tục hải quan cần thiết.

Quy định xuất khẩu phế liệu

Các chính sách quy định về xuất khẩu phế liệu

Theo quy định về xuất khẩu phế liệu thì các mặt hàng không được nằm trong các danh mục phế liệu cấm xuất khẩu áp dụng cho các đơn vị trực tiếp xuất khẩu, các hoạt động đại lú, mua bán gia công hay quá cảng phế liệu có liên quan đến yếu tố nước ngoài.  Căn cứ theo hệ thống danh mục quy định phế liệu cấm xuất khẩu mà các đơn vị tiến hàn làm thủ tục hải quan cần xin hồ sơ xét duyệt.

Xem thêm: Thu mua sắt phế liệu giá cao

Các quy định về xuất khẩu phế liệu liên quan đến thủ tục hải quan

Các đơn vị hải quan rham gia dám sát mọi hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu và các vấn đề liên quan đến thuế xuất nhập khẩu. Các đơn vị tham gia phải đáp ứng được các yêu cầu và thủ tuc cần thiết với đơn vị hải quan mới có thể thực hiện các hoạt động xuất khẩu theo quy định.

Đối với các hồ sơ hải quan cần thiết

Các hàng hóa theo quy định về xuất khẩu phế liệu cần thực hiện việc cung cấp và bổ sung đầy đủ các thủ tục, hồ sơ đối với hải quan như:

 • Báo cáo, tờ khai chính xác về các hàng hóa phế liệu xuất khẩu (nộp 2 bản chính)
 • Cung cấp giấy phép xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu (nộp 1 bản chính nếu chỉ xuất khẩu 1 lần hoặc 1 bản chụp kèm phiếu nếu xuất khẩu nhiều lần)
 • Cung cấp giấy thông báo đã kiểm tra đủ điều kiện về xuất khẩu phế liệu hoặc giấy cấp miễn kiểm tra đối với các loại phế liệu đó.

Quy định về xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các đối tượng được miễn thuế

Đối với những hàng hóa xuất khẩu là phế liệu thuộc các đối tượng này thì ngoài các giấy tờ tại nội dung trên, cần phải nộp:

 • Danh mục các hàng hóa phế liệu xuất khẩu
 • Phiếu theo dõi trừ lùi

Đối với những phế liệu xuất khẩu không chịu thuế

Hồ sơ cho đối tượng xuất này bao gồm:

 • Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại (1 bản chính)
 • Các hợp đồng bán và cung cấp hàng hóa phế liệu xuất khẩu (1 bản chụp)
 • Cung cấp các hợp đồng cho bên nhập khẩu
 • Hợp đồng chế bán cho các đơn vị chế xuất nước ngoài
 • Hợp đồng bán theo kết quả đấu thầu
 • Hợp đồng ủy thác nhập khẩu có thông tin chính xác bên cung cấp
 • Hợp đồng thuê ký với nước ngoài trong một số trường hợp
 • ….

Với sự thắt chặt trong quy định xuất khẩu phế liệu của nước ta thì vấn đề ngày một được hoàn thiện hơn. Trên đây chỉ là sơ lược một số quy định về hồ sơ cần thiết của đơn vị xuất khẩu phế liệu đối với đơn vị hải quan. Để nắm bắt được quy định xuất khẩu phế liệu này còn rất nhiều vấn đề thể hiện ở các mặt, các thủ tục, cách thức thực hiện,… bạn cần tìm hiểu kỹ tại các điều khỏan quy định của chính phủ đã đề ra.