Tìm hiểu về điều kiện nhập khẩu phế liệu được áp dụng hiện nay

01/11/2018 

Nhập khẩu phế liệu đã có giai đoạn xảy ra ồ ạt ảnh hưởng đến đất nước. Chính vì thế mà các chính sách được đựa ra quy định các điều kiện nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất giúp điều tiết quá trình đó. Dưới đây, chúng tôi sẽ sơ lược một số điều kiện nhập khẩu phế liệu dựa trên các Nghị định 38/2015/NĐ- CP và Thông tư 41/2015/TT-BTNMT. Nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia vào hoạt động nhập khẩu:

Các đội tượng tham gia và thự hiện điều kiện nhập khẩu phế liệu bao gồm:

– Các tổ chức, cá nhân là đơn vị trực tiếp để sử dụng các phế liệu nhập khẩu đó để làm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất.

– Các tổ chức, cá nhân được nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất

 Điều kiện nhập khẩu phế liệu về vấn đề bảo vệ môi trường

Các quy định về bảo vệ môi trường

Các cá nhân, đơn vị tham gia trực tiếp cho nhập khẩu phế liệu về sản xuất phải đảm bảo:

Có kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

– Phải đảm bảo có một hệ thống thu gom nước mưa; thu gom và xử lý các loại nước thải  sinh ra từ quá trình lưu giữ  phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

– Hệ thống kho lưu giữ phải có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; xây dựng mặt sàn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; nền sàn sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, xây dựng bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

– Xây dựng tường và vách ngăn bằng các vật liệu không cháy và phải có mái che, có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

– Đảm bảo đầy đủ hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, sơ đồ thoáthiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn.

Đối với bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

– Phải thiết kế hệ thống thu mua phế liệu và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

– Xây dựng nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

– Phải có biện pháp giảm thiểu bụi từ các kho lưu giữ

– Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ các thiết bị

– Sử dụng công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định

– …

Các tổ chức, cá nhân nhận ủy thác phải đáp ứng các điều kiện về nhập khẩu phế liệu:

– Các đơn vị, cá nhân càn phải có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

– Các bên nhận ủy thác phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định

– Các bên cần phải có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

– Đảm bảo không lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường hợp không có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định về nhập khẩu phế liệu như đối với tổ chức trực tiếp nhập khẩu phế liệu

Danh mục các phế liệu đủ điều kiện nhập khẩu

Theo các điều kiện về nhập khẩu phế liệu, chúng ta có danh mục các loại phế liệu được phép nhập khâu như sau:

– Phế liệu là Thạch cao

– Phế liệu là xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

– Phế liệu là các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, tấm mỏng,  ở dạng đĩa, hoặc các dạng tương tự.

– Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE),  polyme styren (PS), polyme vinyl clorua (PVC) và nhựa khác

– Phế liệu là các giấy loại hoặc bìa loại thu hồi

– Phế liệu là tơ tằm phế liệu

– Phế liệu là thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối

– Phế liệu và mảnh vụn của gang, niken, Antimon, mangan, nhôm, thép, sắt phế liệu, đồng kẽm, thiếc, vonfram, Molypden, magie, titan, zircon, crom.

Điều kiện nhập khẩu phế liệu đặt ra giúp cho quá trình hoạt động sử dụng chúng để sản xuất được đảm bảo hơn.

Hotline