Sơ lược một số thông tin về các thủ tục nhập khẩu phế liệu

06/11/2018 

Nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sẽ đạt được kết quả tốt nếu như các đơn vị có liên quan thực hiện được đúng theo quy định đã đề ra. Vấn đề về thủ tục nhập khẩu phế liệu mặc dù góp phần giúp cho các đơn vị xác định được những vấn đề mình cần phải thực hiện cũng như trách nhiệm với những gì mình làm. Tuy nhiên, tại việc thực hiện các thủ tục ấy vẫn còn xảy ra một số vấn đề khó tránh khỏi. Muốn tiến hành các vấn đề liên quan đến giấy tờ, xác minh với các cơ quan các đối tượng cần hiểu rõ các thủ tục nhập khẩu phế liệu bao gồm những gì, thực hiện việc làm các loại thủ tục đó như thế nào.

Tìm hiểu các thủ tục nhập khẩu phế liệu

Tìm hiểu sơ lược về đối tượng và các điều kiện trong việc nhập khẩu phế liệu

Các đối tượng được phép tham gia hoạt động nhập khẩu phế liệu cho mục đích sử dụng làm nguyên liệu sản xuất kinh doanh cụ thể là:

– Đối tượng trực tiếp thực hiện các thủ tục nhập khẩu phế liệu về để làm nguyên liệu sản xuất cần phải đáp ứng được các điều kiện như: có kho bãi đạt tiêu chuẩn theo quy định để tập kết phế liệu, trang bị đầy đủ các công nghệ phù hợp cho việc tái chế phế liệu, có các giải pháp để đảm bảo các vấn đề môi trường trong quá trình lưu trữ và tái chế phế liệu. Ngoài ra, cần đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường đã đặt ra trước đó mà đối tượng đã cam kết.

– Đối với các đối tượng nhận ủy thác: đảm bảo ký các hợp đồng ủy thác với các đối tượng có giấy chứng nhận nhập khẩu, các loại phế liệu nhập khẩu nhận ủy thác phải được trình bày rõ trong hợp đồng, Nhập khẩu các loại phế liệu nằm trong danh mục được phép nhập khẩu, đảm bảo về nguồn gốc, thành phần phế liệu trong hợp đồng, đảm bảo các phế liệu không đạt yêu cầu nhưng đã về cảng cần có cách thức để tái xuất phế liệu đó.

Nhìn chung thu mua các loại phế liệu được các đối tượng nhập khẩu về phải đảm bảo được các quy định chung cơ bản như:

– Thuộc danh mục các phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Đảm bảo các vấn đề về hỗ trợ kỹ thuật cho tái chế, đảm bảo các vấn đề về môi trường.

– Những loại phế liệu hình thành từ quá trình sản xuất cần có nhưng không có trong danh mục được phép nhập khẩu cần phải được xem xét đạt điều kiện sẽ được bổ sung vào danh mục và cho phép nhập khẩu.

Hồ sơ và các thủ tục nhập khẩu phế liệu

Các thủ tục nhập khẩu phế liệu cần những hồ sơ gì

Để có thể nhạn được giấy phép nhập khẩu phế liệu, các đối tượng cần làm hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhập khẩu với các giấy tờ cần thiết như:

– Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu phế liệu theo mẫu

– Hồ sơ phải có giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận vói mã số đăng ký thuế

– Cung cấp thêm một hoặc một số tài liệu như: xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, báo cáo các tác động đến môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường,.. là các bản sao có đóng dấu hoặc bản chính.

– Cung cấp báo cáo về két quả giám sát chất lượng môi trường thời điểm gần nhất và không quá 6 tháng là bản sao công chứng của chính thương nhân.

Những lưu ý khi nhập khẩu phế liệu của các đối tượng

Các loại phế liệu phải đảm bảo được làm sạch mới nhập khẩu

Cấm nhập khẩu các loại phế liệu theo quy định của nhà nước và các điều ước quốc tế mà chúng ta đang là thành viên

Các loại phế liệu được phân loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của nhập khẩu.

Như vậy, cơ bản ác thủ tục nhập khẩu phế liệu có thể thực hiện được khi các đối tượng làm các hồ sơ xin cấp phép và được chấp nhận. Bạn cũng cần xác định được Những hạn chế về nhập khẩu phế liệu và các loại phế liệu cấm nhập khẩu. Các đối tượng khi tham gia cần lưu ý làm đúng những gì mình cam kết và theo quy định của pháp luật đã đề ra.

Hotline