Sơ lược về các thủ tục xuất khẩu phế liệu cần thiết

10/11/2018 

Hàng hóa phế liệu xuất nhập khẩu vào Việt Nam đều cần phải tuân thủ theo những quy định đã được nhà nước đặt ra. Trong đó, một số thủ tục xuất khẩu phế liệu cũng như nhập khẩu cần thiết các đơn vị tham gia. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thủ tục xuất khẩu phế liệu cơ bản cần phải nắm bắt sau:

Các thủ tục xuất khẩu phế liệu

Đối với các đơn vị khi tham gia xuất khẩu phế liệu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định đã được đặt ra, cung cấp đầy đủ các chứng từ và hồ sơ theo yêu cầu. Các thủ tục và quy định được nêu rõ ràng tại các văn bản pháp lý nhà nước ban hành bạn có thể tham khảo.

Khi tìm hiểu thủ tục xuất khẩu phế liệu cũng cần phai quan tâm đến vấn đề thuế và các mã số hồ sơ.  Các hoạt động xác định hồ sơ hàng phế liệu cần pải căn cú vào những đặc điểm cũng nuhuw tính chất của các hàng hóa phế liệu đó. Xác định danh mục các loại phế liệu được xuất khẩu từ các nước về Việt Nam thông qua các thông tin được cung cấp bởi nhà nước từ các quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, kiểm tra, giám sát hải quan,…

Quyền xuất khẩu phế liệu

Tìm hiểu về quyền xuất khẩu phế liệu

Các thủ tục xuất khẩu muốn thực hiện tốt cần phải đáp ứng được các yêu cầu về quyền xuất khẩu cơ bản như:

  • Các đơn vị có vốn đầu tư từ nước ngoài có quyền xuất khẩu đảm bảo các điều kiện về: phế liệu không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, là những phế liệu xuất khẩu thuộc loại có điều kiện thì cần đáp ứng được các điều kiện đó, các phế liệu xuất khẩu trong lộ trình và cam kết cần phải thực hiện theo cam kết và lộ trình đó, các hàng hóa phế liệu xuất khẩu phải chính xác nội dung đã đăng ký xuất khẩu.
  • Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trực tiếp xuất khẩu tại các cơ quan theo quy định
  • Các đơn vị tham gia xuất khẩu phải chịu trách nhiệm trước các vấn đề mình cam kết, các nghĩa vụ về thuế, tài chính,..
  • Các đơn vị được cấp phép xuất khẩu phải đảm bảo chỉ thu mua các hàng hóa phế liệu của thương nhân trong nước được cấp phép kinh doanh.

Mã số hồ sơ cho thủ tục xuất khẩu phế liệu

Mỗi loại phế liệu khi tiến hành xuất khẩu phế liệu đều xác định mã số cho từng loại cụ thể. Có thể thấy điển hình một số  mã số của phế liệu như:

Các loại phế liệu đồng và mảnh vụn: HS 7404.00.00

Các loại phế liệu nhôm: HS 7602.00.00

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thủ tục xuất khẩu phế liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên đây chỉ là một số thông tin nhỏ trong số các điều khoản quy định của nhà nước đã đặt ra, bạn có thể tham khảo thêm.

Hotline