Quy trình nhập khẩu phế liệu cần đảm bảo và có giải pháp ngăn chặn tình trạng nhập khẩu ồ ạt

15/11/2018 

Như đã biết, việc xuất nhập khẩu phế liệu đều được quan tâm và thực hiện theo các quy định được đề ra. Các quy định về quy trình nhập khẩu phế liệu, các hoạt động kiểm tra giám sát luôn được đẩy mạnh nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng phế liệu bị nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam và việc kiểm soát xảy ra một số vấn đề. Để hạn chế việc này trong kẽ hở của quy trình nhập khẩu phế liệu thì cần có giải pháp cụ thể mà nhà nước cũng đang áp dụng, nhưng giải pháp đó là gì thì cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

Một số yêu cầu cấp bách trong giải pháp được đề ra khi thực hiện quy trình nhập khẩu phế liệu

Một số giải pháp đòi hỏi các bên cần phải hợp tác thực hiện như:

  • Các bộ ban ngành liên quan tiến hành việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định, các điều khoản áp dụng cho các cơ quan liên quan trong một quy trình nhập khẩu phế liệu
  • Các cơ quan liên quan tiến hành xiết chặt vấn đề cấp phép nhập khẩu phế liệu, kiểm tra các vấn đề liên quan đến kỹ quỹ môi trường, các cơ chế và yêu cầu xử lý đối với các loại phế liệu nhập khẩu.
  • Tiến hành việc rà soát lại các điều ước quốc tế, khu vực mà nước ta tham gia liên quan đến nhập khẩu phế liệu
  • Đưa ra và bổ sung các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến môi trường và vấn đề xử lý phế liệu nhập khẩu để sản xuất trực tiếp, các quy chuẩn về khu vực chuyên thu mua phế liệu.
  • Hoàn chỉnh và đưa ra danh mục các loại phế liệu đạt điều kiện nhập khẩu
  • Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu, xác nhạn việc đảm bảo môi trường trong quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu

Một số giải pháp sâu xa cho quy trình nhập khẩu phế liệu

Ngăn chặn từ xa các lô hàng không đủ điều kiện
  • Cần tiến hành ngăn chặn nhanh các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện để nhập khẩu: Tổ chức các lực lượng rà siast và thông qua những lô hàng đủ điều kiện về nhập khẩu phế liệu. Các đơn vị nhất là hả quan có tránh nhiệm trong việc ngăn chặn các lô hàng không đủ điều kiện từ xa thông qua các hướng dẫn và tập huấn các đại lý, hãng tài trong việc các doanh nghiệp kê khai thông tin.
  • Tiến hành tái suất các phế liệu là chất thải lọt vào Việt Nam: đói với các lô hàng không phải phế liệu cũng như không nằ trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu bắt buộc phải tái xuất theo quy định. Tiến hành các việc phòng vệ thương mại phù hợp theo quy định

Trên đây là một số giải pháp hạn chế nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam, nhập khẩu phế liệu cần hạn chế tránh ô nhiễm môi trường. Các giải pháp này giúp cho quy trình nhập khẩu phế liệu diễn ra được thuận lợi và đạt theo các yêu cầu đã đề ra.

Hotline