Các Nhà Xuất – Nhập Khẩu Chất Thải Nhựa Hàng Đầu Trên Thế Giới

16/07/2019  Tin Tức

Hoa Kỳ đứng trong số mười quốc gia hàng đầu nhập khẩu chất thải nhựa. Hoa Kỳ đã nhập khẩu 8,49 triệu tấn trong 28 năm, theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu của Đại học Georgia. Tổng giá trị thương mại hàng nhập khẩu tại Hoa Kỳ là 5,18 tỷ USD, đánh dấu 3,60% lượng nhập khẩu toàn cầu.

Trung Quốc với mức nhập khẩu 170,5 triệu tấn (MMT) trong 28 năm đứng đầu bảng xếp hạng, chiếm 72,4% lượng nhập khẩu toàn cầu. Với việc Trung Quốc nói không với rác thải nhựa, thế giới cần một kế hoạch mới.

Trong số các nhà xuất khẩu lớn chất thải nhựa, trên toàn cầu, Hồng Kông, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã giành được 3 vị trí hàng đầu. Khối lượng xuất khẩu từ ba quốc gia này lần lượt là 56,1 triệu tấn (MMT), 26,7 triệu tấn (MMT) và 22,2 triệu tấn (MMT).

Phần còn lại của các quốc gia trong mười nhà xuất khẩu chất thải nhựa hàng đầu trong giai đoạn này là Đức, Mexico, Vương quốc Anh, Hà Lan, Pháp, Bỉ và Canada. Cùng với nhau, mười quốc gia này đã thực hiện 78% xuất khẩu toàn cầu và nghiên cứu dự kiến ​​xuất khẩu nhựa phế liệu từ các quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Các nhà nhập khẩu hàng đầu chất thải nhựa của thế giới:

1. Nhập khẩu chất thải nhựa của Trung Quốc: 106 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 57,6 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 45,1%

2. Nhập khẩu chất thải nhựa của Hồng Kông: 64,5 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 23,3 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 27,3%

3. Nhập khẩu chất thải nhựa của Hoa Kỳ: 8,49 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 5,18 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 3,60%

4. Nhập khẩu chất thải nhựa của Hà Lan: 6,43 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 2,40 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 2,70%

5. Nhập khẩu chất thải nhựa của Đức: 5,36 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 2,30 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 2,30%

6. Nhập khẩu chất thải nhựa của Bỉ: 4,15 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 1,81 tỷ USD
Tỷ lệ nhập khẩu toàn cầu: 1,80%

7. Nhập khẩu chất thải nhựa của Canada: 3,83 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 1,76 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 1,60%

8. Nhập khẩu chất thải nhựa của Ý: 3,32 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 1,88 tỷ USD
Tỷ lệ nhập khẩu toàn cầu: 1,40%

9. Nhập khẩu chất thải nhựa của Ấn Độ: 3,10 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 1,20 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 1,30%

10. Nhập khẩu nhựa của nước Châu Á khác: 2,38 triệu tấn (MMT)
Tổng giá trị thương mại nhập khẩu: 0,97 tỷ USD
Chia sẻ nhập khẩu toàn cầu: 1,01%

» » »  Muốn nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam cần những điều kiện gì?

Các nhà xuất khẩu hàng đầu về chất thải nhựa của thế giới:

1. Xuất khẩu chất thải nhựa của Hồng Kông: 56,1 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 16,7 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 26,1%

2. Xuất khẩu chất thải nhựa của Hoa Kỳ: 26,7 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 12,3 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 12,4%

3. Xuất khẩu chất thải nhựa của Nhật Bản: 22,2 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 9,64 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 10,3%

4. Xuất khẩu chất thải nhựa của Đức: 17,6 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 6,95 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 8,22%

5. Xuất khẩu chất thải nhựa của Mexico : 10,5 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 4,55 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 4,90%

6. Xuất khẩu chất thải nhựa Vương quốc Anh: 9,26 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 3,32 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 4,31%

7. Xuất khẩu chất thải nhựa của Hà Lan: 7,71 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 3,19 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 3,59%

8. Xuất khẩu chất thải nhựa của Pháp: 7,55 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 3,49 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 3,52%

9. Xuất khẩu chất thải nhựacủa Bỉ: 6,41 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 2,55 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 2,99%

10. Xuất khẩu chất thải nhựa của Canada: 3,89 triệu tấn (MMT)
Giá trị thương mại tích lũy: 1,93 tỷ USD
Chia sẻ xuất khẩu toàn cầu: 1,81%

Trung Quốc vừa xử lý vấn đề về thùng rác 111 triệu tấn:

Trong nhiều năm, Trung Quốc là bãi rác thải nhựa của thế giới. Vào cuối năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc nhập khẩu chất thải nhựa phi công nghiệp. Trung Quốc chấp nhận 7,35 triệu tấn chất thải nhựa (MMT) dự định tái chế trong năm 2016.

Điều đáng chú ý là hơn 320 triệu tấn chất thải nhựa hiện được tạo ra mỗi năm trên toàn cầu và chỉ có khoảng 9% được tái chế. Khoảng 80% kết thúc tại các bãi rác hoặc đại dương.

Nếu không có Trung Quốc tái chế nó, 111 triệu tấn chất thải nhựa sẽ được TRANH CHẤP vào năm 2030. Di dời là một cách hay để nói lời cảm ơn và chúng tôi không biết nó sẽ đi về đâu.