Nhân viên QA là gì? Công việc thường ngày của một nhân viên QA là gì?

26/09/2019  Tin Tức

Nhân viên QA là gì? Định nghĩa thế nào là một nhân viên QA?

Trước hết, hiểu được nhân viên QA là gì thì bạn cần hiểu QA là gì? QA là viết tắt của cụm từ tiếng anh Quality Assurance – Đảm bảo chất lượng.

Chất lượng là gì?
Đảm bảo là gì?
Đảm bảo chất lượng là gì?
Chất lượng là cực kỳ khó xác định, và nó được chỉ đơn giản là: “Phù hợp cho việc sử dụng hoặc mục đích.” Đó là tất cả về việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng về chức năng, thiết kế, độ tin cậy, độ bền và giá cả của sản phẩm. Đảm bảo là tuyên bố tích cực về sản phẩm hoặc dịch vụ, điều này mang lại sự tự tin. Đó là sự chắc chắn của một sản phẩm hoặc một dịch vụ, nó sẽ hoạt động tốt. Nó cung cấp một đảm bảo rằng sản phẩm sẽ hoạt động mà không có bất kỳ vấn đề nào theo mong đợi hoặc yêu cầu. Đảm bảo chất lượng thường được gọi là Kiểm tra QA, là một hoạt động có ích, để đảm bảo đang cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng. QA tập trung vào việc cải thiện các quy trình để cung cấp Sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Một tổ chức phải đảm bảo rằng các quy trình có hiệu lực và hiệu quả theo các tiêu chuẩn chất lượng được xác định cho các sản phẩm phần mềm.

Việc đảm bảo chất lượng là bất kỳ quy trình có hệ thống nào để xác định kiểm tra xem một sản phẩm hoặc dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu cụ thể hay không.

Nhân viên QA là gì?

Như vậy ta có thể suy luận ra nhân viên QA là gì, họ chính là nhân viên đảm bảo chất lượng. Họ làm công việc gì? Nhân viên QA là người có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng một sản phẩm / dịch vụ nào đó có đảm bảo được mục tiêu đề ra hay không.

Công việc hằng ngày họ phải đảm nhận có thể liệt kê ra như là lên kế hoạch hệ thống, đảm bảo quy trình sản xuất, giám sát quản lý chất lượng công việc, đo lường việc thực hiện các chuẩn mực chất lượng đề ra. Không chỉ là người kiểm tra đầu vào / đầu ra, công việc của một nhân viên QA cần phải theo sát các công việc trong mọi giai đoạn từ nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch sản xuất… đến khi kết thúc – sản phẩm / dịch vụ ra đời và đảm bảo được nhu cầu của công ty / doanh nghiệp đó.

Công việc hằng ngày của một nhân viên QA là gì? – Hoàn tất quy trình

Công việc hằng ngày của một nhân viên QA sẽ có một chu trình xác định được gọi là chu trình PDCA hoặc chu trình Deming. Các giai đoạn của chu trình này là:

Lên kế hoạch – Plan ▶▶ Thực hiện – Do ▶▶ Kiểm tra – Check ▶▶ Hành động – Act
Các bước trên được lặp lại để đảm bảo rằng các quy trình tiếp theo trong tổ chức được đánh giá và cải thiện trên cơ sở định kỳ. Hãy xem xét các bước trên một cách chi tiết:
▶ Kế hoạch – Tổ chức nên lập kế hoạch và thiết lập các mục tiêu liên quan đến quy trình và xác định các quy trình được yêu cầu để cung cấp một sản phẩm chất lượng cao.
▶ Làm – Phát triển và thử nghiệm các Quy trình và cũng “thay đổi” trong các quy trình
▶ Kiểm tra – Giám sát các quy trình, sửa đổi các quy trình và kiểm tra xem nó có đáp ứng các mục tiêu được xác định trước không
▶ Hành động – Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các cải tiến trong quy trình
Một tổ chức phải sử dụng Đảm bảo chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm được thiết kế và thực hiện với các quy trình chính xác. Điều này giúp giảm các vấn đề và lỗi, trong sản phẩm cuối cùng.

Cụ thể, các việc nhân viên QA, nhân viên đảm bảo chất lượng cần hoàn thành là:

– Thiết lập, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng. (Ví dụ: hệ thống ISO 9001, tiêu chuẩn ASME,…) cho doanh nghiệp. Bao gồm: sổ tay chất lượng; quy trình hệ thống chất lượng; các quy trình – hướng dẫn công việc cụ thể; các biểu mẫu quản lý chất lượng.

– Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của công ty hằng năm.

– Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới và nâng cấp hệ thống kiểm tra của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

– Phối hợp với bộ phận nhân viên QC để giám sát các công đoạn kiểm định chất lượng.

– Phối hợp với bộ phận sản xuất để giới thiệu sản phẩm khi khách hàng tìm hiểu công ty.

– Đánh giá các nhà thầu, nhà cung cấp đang thực hiện các dự án của công ty.

– Quản lý hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình.

– Tham gia đề xuất các phương án nhằm nâng cao bộ máy kiểm định chất lượng của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo các bộ phận liên quan về cách áp dụng những hệ thống và tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Tiêu chuẩn trong các quy trình công việc của nhân viên QA là gì?

+ Tạo môi trường thử nghiệm mạnh mẽ
+ Chọn tiêu chí phát hành một cách cẩn thận
+ Áp dụng thử nghiệm tự động cho các khu vực rủi ro cao để tiết kiệm tiền. Nó giúp buộc chặt toàn bộ quá trình.
+ Phân bổ thời gian phù hợp cho từng quy trình
+ Điều quan trọng là phải ưu tiên sửa lỗi dựa trên việc sử dụng phần mềm
+ Đội ngũ kiểm tra hiệu suất và bảo mật chuyên dụng
+ Mô phỏng tài khoản khách hàng tương tự như môi trường sản xuất

Nhiệm vụ của nhân viên QA – nhân viên đảm bảo chất lượng:

Phế Liệu 247 đưa đến bạn 5 chức năng chủa nhân viên QA đảm bảo chất lượng chính:

+ Chuyển giao công nghệ:

Chức năng này liên quan đến việc lấy tài liệu thiết kế sản phẩm cũng như dữ liệu thử và lỗi và đánh giá. Các tài liệu được phân phối, kiểm tra và phê duyệt

+ Xác nhận:

Ở đây kế hoạch tổng thể xác nhận cho toàn bộ hệ thống được chuẩn bị. Phê duyệt các tiêu chí kiểm tra để xác nhận sản phẩm và quy trình được thiết lập. Kế hoạch tài nguyên để thực hiện kế hoạch xác nhận được thực hiện.

+ Thống kế tài liệu:

Chức năng này kiểm soát việc phân phối và lưu trữ tài liệu. Mọi thay đổi trong tài liệu đều được thực hiện bằng cách áp dụng quy trình kiểm soát thay đổi phù hợp. Phê duyệt tất cả các loại tài liệu.

+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm

+ Kế hoạch cải tiến chất lượng

Kết luận

Nhân viên QA – Nhân viên đảm bảo chất lượng là người giám sát kiểm tra xem sản phẩm được phát triển có phù hợp để sử dụng hay không. Vì thế, doanh nghiệp / tổ chức cần xó một nhân viên QA; để kiểm soát các quy trình và tiêu chuẩn cần tuân thủ cần được cải thiện theo định kỳ. Nó tập trung chủ yếu vào chất lượng sản phẩm / dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp cho khách hàng trong hoặc sau khi triển khai phần mềm.