Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép Mỹ mới nhất

09/03/2018 

Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép Mỹ mới nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây. Thông tin được cập nhật ngày 9/3/2018.

Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép Mỹ mới nhất

Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép

Theo thống kê thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thép phế liệu trong tháng 11/2017 đạt 1,6 triệu tấn; tăng 44,9% so với cùng tháng năm trước đó. Trong 11 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu đạt 13,8 triệu tấn; tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước đó. Xuất khẩu trung bình tháng đạt 1,3 triệu tấn; và dự kiến xuất khẩu hàng năm đạt 15 triệu tấn.

Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu thép phế liệu lớn nhất của Mỹ đạt 3,3 triệu tấn; tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước đó; chiếm 23,7% trong tổng số, Mexico là thị trường thứ hai với 1,6 triệu tấn, chiếm 11,7% trong tổng số; Đài Loan là thị trường thứ 3 với khoảng 1,3 triệu tấn, chiếm 9,3% trong tổng số.

Thống kê cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 12/2017 đạt 1,24 triệu tấn; tăng 1,7% so với cùng tháng năm trước đó. Trong năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt 15,02 triệu tấn; tăng 13,5% so với năm trước đó; xuất khẩu trung bình tháng đạt 1,25 triệu tấn.

Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu thép phế liệu lớn nhất của Mỹ đạt 3,6 triệu tấn; tăng 14,6% so với năm trước đó; chiếm 24,2% trong tổng số; tiếp theo là Mexico đạt 1,7 triệu tấn; giảm 18,7% so với năm trước đó, chiếm 11,1% trong tổng số; tiếp theo là Đài Loan. Thị trường xuất nhập khẩu thép Đài Loan đạt 1,4 triệu tấn; tăng 3,9% so với năm trước đó, chiếm 9,4% trong tổng số.

Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép Mỹ mới nhất

Thông tin về xuất nhập khẩu nguyên liệu thép Mỹ mới nhất

Tính đến tuần kết thúc ngày 10/2/2018; sản lượng thép thô Mỹ đạt 1,74 tấn; giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm 2017, sản lượng thép thô Mỹ đạt 10 triệu tấn; giảm 2,1% so với năm 2016. Công suất sử dụng đạt 73,3%; giảm 1,9% so với 75,2% cùng kỳ năm trước đó.

Thống kê thương mại cho biết, nhập khẩu thép thu mua phế liệu của Mỹ năm 2017 đạt 4,64 triệu tấn; tăng 20% so với năm trước đó.

Trong số đó, Canada là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Mỹ đạt 3,17 triệu tấn; tăng 13,3% so với năm trước đó, chiếm 68,5% trong tổng số. Anh đứng vị trí thứ hai với 510.000 tấn; tăng 43,4% so với năm trước đó; chiếm 11% trong tổng số; Mexico đứng vị trí thứ ba với 400.000 tấn; tăng 74,2% so với năm trước đó, chiếm 8,6% trong tổng số.

Thép cuộn cán nóng: Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 1/2018 đạt 176.000 tấn; tăng 27,1% so với tháng trước đó và tăng 22,3% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, Canada là thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng lớn nhất của Mỹ đạt 85.000 tấn; giảm 0,86% so với tháng trước đó nhưng tăng 3,56% so với cùng tháng năm ngoái. Nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 30.000 tấn; từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 15.000 tấn, từ Mexico đạt 11.300 tấn; từ Hàn Quốc đạt 11.100 tấn, từ Serbia đạt 7.700 tấn.

Hotline