Các quy định về nhập khẩu phế liệu doanh nghiệp cần biết

03/01/2018  Tin Tức

Trong thời đại công nghiệp hiện nay, mỗi ngày có một lượng lớn phế liệu bị thải ra ngoài môi trường. Nhiều công ty đã đứng lên thu mua phế liệu về để tái chế tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người. Tuy nhiên, vẫn nhiều công ty thu mua phế liệu chưa biết hết các quy định về nhập khẩu phế liệu. Để giúp quý công ty hiểu biết hơn về luật thu mua phế liệu; sau đây Phế liệu 247 sẽ giải thích để bạn hiểu hơn về các quy định này.

Quy định về nhập khẩu phế liệu

Quy định về nhập khẩu phế liệu: Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Thông tư liên tịch số: 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hiện tại, Việt Nam đang đặt báo động đỏ cho tình trạng nhập khẩu phế liệu. Chính vì vậy, các điều kiện cần được quy định chặt chẽ, yêu cầu các cơ quan ban ngành có liên quan phải quản lý chặt chẽ. Điều kiện được nhập khẩu phế liệu:

– Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.

– Thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này.

– Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam.

– Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

quy định nhập khẩu phế liệu

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

2. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Bảo vệ môi trường; nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ.

– Bước 2: Chi cục bảo vệ môi trường thẩm định hồ sơ; kiểm tra các điều kiện cho việc nhập khẩu phế liệu của cơ sở nếu thấy chưa đầy đủ yêu cầu cơ sở bổ sung hoàn thiện. Khi cơ sở đã chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ và có đầy đủ các điều kiện cho việc nhập khẩu phế liệu; Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo lãnh đạo Sở cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho cơ sở.

– Bước 3: Trả hồ sơ (giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu) cho cơ sở tại bộ phận đã tiếp nhận hồ sơ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường; hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Cơ sở trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu.

– Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất; nhưng không quá 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (Đối với Cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất); hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu (Đối với Cơ sở nhập khẩu phế liệu để sản phân phối)

– Thủ tục môi trường của Cơ sở mua phế liệu.

+ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 16 ngày làm việc (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa hồ sơ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

Công ty Phế liệu 247 chuyên thu mua phế liệu giá cao. Thu mua phế liệu không giới hạn về số lượng trên phạm vi toàn quốc; cam kết thu mua phế liệu tận nơi; dịch vụ thu mua và hỗ trợ tư vấn mua bán hàng phế liệu 24/7.