Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam hiện nay

30/10/2018 

Nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam là một trong những vấn đề gây ra nhiều tranh cãi khi thực hiện trên thị trường hiện nay. Các vấn đề xảy đến từ việc nhập khẩu phế liệu ồ ạt, sử dụng không hợp lý gây ra các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến môi trườn sống và tài chính của đất nước. Để giải quyết các vấn đề đó nhà nước đã đưa ra các quy định và giấy phép nhằm kiểm soát và hạn chế hoạt động này sao cho hiệu quả nhất. Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam.

Nhập khẩu phế liệu và các vấn đề liên quan

Tìm hiểu một số điều kiện để nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam

Để tiến hành nhập khẩu phế liệu về sử dụng làm nguyên liệu thì các đơn vị cần phải đáp ứng được một số các điều kiện liệt kê dưới đây:

– Các đơn vị sản xuất trực tiếp sử dụng các phế liệu nhập khẩu phục vụ làm nguyên liệu sản xuất  cần có đủ các điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ môi trường nhà nước đề ra tại điền 43 khoản 2.

– Những đơn vị nhập khẩu phế liệu để ủy thác cho các đơn vị khác sử dụng làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp phải có hợp đồng ủy thác và cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện được ban hành tại bộ luật bảo vệ môi trường điều 43, khoản 2.

– Các đơn vị nhập khẩu phế liệu và phân phối cho các đơn trực tiếp sản xuất cần phải: đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kho bãi, nơi tập kết thu mua phế liệu, xử lý tạp chất,.. và các quy định được trình bày trong khoản 2 điều 43 Bộ luật Bảo vệ môi trường.

Thủ tục xin cấp phép nhập khẩu phế liệu cơ bản

Thủ tục xin cấp phép nhập khẩu phế liệu

Để tiến hàng thực hiện việc xinh cấp phép nhập khẩu phế liệu cần thực hiện theo một quy trình cơ bản như:

– Đơn vị cần giấy phép phải sọan thảo bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định chung của Bộ tài nguyên và nộp tại đó.

– Đơn vị nhận (chi cục bảo vệ môi trường) thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến đơn vị bằng văn bản cụ thể để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình lãnh đạo sở Tài nguyên môi trường để có kế hoạch kiểm tra thực tế đơn vị:

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện được cấp phép nhập khẩu phế liệu sẽ được thông báo đến đơn vị với đầy đủ các lý do không đạt.

– Trường hợp đủ điều kiện cấp phép nhập khẩu phế liệu: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo đúng quy định đã đề ra.

– Các đơn vị xin cấp phép cần đến nhận hồ sơ cấp phép theo đúng thời gian được hẹn.

Như vậy, vấn đề nhập nhập khẩu phế liệu đang ngày một được siết chặt hơn. Hơn nữa, Quy định về mức thu trong nhập khẩu phế liệu cũng được đưa ra để cho quá trình này diễn ra phù hợp không gây ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước. Mặc dù vấn đề lách luật vẫn có thể xảy ra nhưng những quy địn đưa ra cũng đã phần nào cải thiện được tình hình.

Hotline