Bản vẽ hoàn công tiếng Anh là gì? Trong kiến trúc xây dựng nó có ý nghĩa gì?

24/09/2019  Tin Tức

Bản vẽ hoàn công là gì? Bản vẽ hoàn công tiếng Anh là gì?

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ một quá trình xây dựng của một công trình / dự án nào đó từ khi khởi công đến khi hoàn thành. Trong đó, bao gồm các thông số về vị trí; kích thước; vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế; kích thức trên thực tế so với kích thước bản thiết kế.

Bản vẽ này phản ánh tất cả các thay đổi được thực hiện trong các thông số kỹ thuật và bản vẽ làm việc trong quá trình xây dựng; và hiển thị kích thước chính xác; hình học và vị trí của tất cả các yếu tố của công việc được hoàn thành theo hợp đồng.

Từ ngữ này cũng được sử dụng khá thông dụng trong ngành kiến trúc thiết kế, xây dựng… Trong tiếng Anh, từ ngữ này nên dịch theo từ ngữ chuyên ngành. (Tránh tình trạng dịch thông qua phần mềm Google translate; sẽ gây hiểu nhầm hoặc dùng sai từ ngữ)

Bản vẽ hoàn công tiếng Anh là as-built drawing / as-constructed drawing hay cách gọi khác là record drawing.

Hình ảnh của một số Bản vẽ hoàn công trong tiếng anh là gì

Theo định nghĩa, bản vẽ hoàn công trong tiếng anh là gì

– Là một bộ bản vẽ sửa đổi được gửi bởi nhà thầu sau khi hoàn thành dự án xây dựng. Các bản vẽ được xây dựng cho thấy kích thước; hình học; và vị trí của tất cả các thành phần của dự án.

Các sơ đồ tầng 2D này thường bao gồm các chi tiết như tường; cửa ra vào; cửa sổ và hệ thống ống nước… Một trong những mục đích chính của bản vẽ hoàn công là có thể ghi lại bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong quá trình xây dựng dự án đi xa khỏi thiết kế ban đầu.

Bản vẽ hoàn công thông thường

Ví dụ 1

Bản vẽ hoàn công sử dụng hình ảnh vệ tinh

Ví dụ 2

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng. Những bản vẽ này thường được thiết kế bởi các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế xây dựng. Họ là những người tạo ra các bản vẽ vì họ được đào tạo và tài năng nhất để làm như vậy. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.

Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có mặt để xem công việc đang được thực hiện. Có nghĩa là đôi khi họ có thể phải chịu trách nhiệm về sự không chính xác khi hoàn thành dự án.

Tại sao cần đến Bản vẽ hoàn công?

Bản vẽ hoàn công là một phần thiết yếu của mỗi dự án xây dựng. Mục đích chính của bản vẽ này là phục vụ là tái tạo cách thức nhà thầu xây dựng dự án và xác định những thay đổi đã được thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án.

Bộ bản vẽ cuối cùng được xây dựng chứa thông tin quan trọng; như thay đổi bản vẽ; thay đổi thiết kế; thay đổi trường; thay đổi được phê duyệt; không được chấp thuận trong quá trình xây dựng và bất kỳ sửa đổi nhỏ hoặc chính nào cho dự án kết quả cuối cùng…

Bất kỳ dự án xây dựng nào cũng trải qua nhiều thay đổi và sửa. Bản vẽ hoàn công sẽ xây dựng trực quan hóa các thay đổi được thực hiện. Và nó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của dự án. Do đó, thông thường khách hàng yêu cầu các bản vẽ được xây dựng phải được chuẩn bị, trong quá trình xây dựng hoặc khi công trình hoàn thành, để phản ánh những gì đã thực sự được xây dựng.

Những bản vẽ hoàn công (trong tiếng Anh là record drawings / as-built drawing / as constructed drawings) có thể được yêu cầu cho sức khỏe và an toàn; hoặc đảm bảo vấn đề vận hành và bảo dưỡng cấp cho khách hàng trên hoàn thành của công trình.

Về mặt pháp lý, bản vẽ này là cơ sở giúp cơ quan Nhà nước xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không. Bản vẽ hoàn công cũng là giấy tờ cần thiết cho thủ tục hoàn công để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.

Có những loại bản vẽ hoàn công nào?

Tùy thuộc vào từng loại dự án và mục tiêu đề ra của công trình, kiến trúc, thiết kế mà mỗi loại sẽ có những bản vẽ hoàn công khác nhau. Thông thường, các nhà thầu, nhà thiết kế sẽ xem xét và phân tích đưa công trình về một trong sáu bản vẽ hoàn công dưới đây:

– Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng

– Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình

– Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng

– Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị

– Bản vẽ hoàn công từng hạng mục công trình

– Bản đồ hoàn công tổng thể công trình.

Cách ghi lại một bản vẽ hoàn công hoàn chỉnh

Cách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng:

Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng chụp lại hình vẽ thiết kế bản vẽ thi công phần công việc nghiệm thu, lắp đặt thiết bị tĩnh (bản vẽ copy).

Tại hiện trường, người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình đo vẽ hoàn công, ghi các trị số thực tế thi công có thay đổi so với trị số thiết kế trong ngoặc đơn đặt ngay dưới trị số thiết kế, thể hiện các chi tiết thay đổi, bổ sung trên bản vẽ copy và ký tên. Trong trường hợp các kích thước; thông số thực tế thi công của công việc xây dựng đúng với các kích thước; thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì trên bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.

Khi nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công thấy phản ảnh đúng thực tế thi công thì người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận.

Cách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công giai đoạn:

Đây là cách thể hiện các bản vẽ hoàn công bao gồm: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình.

Đối với người thiết kế bản vẽ

Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng chụp lại toàn bộ bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt (có đóng dấu bản vẽ thi công đã được phê duyệt theo mẫu nêu tại Phụ lục 1D của Thông tư 12/2005/TT-BXD); và giữ nguyên khung tên, không thay đổi số hiệu bản vẽ thiết kế.

Đối với bản vẽ trong quá trình làm việc

Tại hiện trường, người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình đo vẽ hoàn công và lập bản vẽ hoàn công như sau:

+ Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.

+ Trong trường hợp trị số thiết kế có thay đổi thì ghi các trị số thực tế thi công có thay đổi so với trị số thiết kế trong ngoặc đơn đặt dưới trị số thiết kế; khoanh đám mây các chi tiết thay đổi, bổ sung và thể hiện các chi tiết thay đổi, bổ sung đó ngay trên bản vẽ có chi tiết thay đổi, bổ sung hoặc trên chố trống của bản vẽ khác. Nếu trên các bản vẽ này đều không có chố trống thì thể hiện ở bản vẽ mới với số hiệu bản vẽ không trùng với số hiệu các bản vẽ thiết kế đã có.,

+ Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu pháp nhân. Ngoài ra, phía trên khung tên các bản vẽ hoàn công phải đóng dấu “Bản vẽ hoàn công” của nhà thầu thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 của Thông tư số 10/2046/TT-BXD.

Quá trình giám sát kiểm tra bản vẽ

Khi nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công thấy phản ảnh đúng thực tế thi công thì người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận,

Cách thể hiện các bản vẽ hoàn công bộ phận:

Tùy theo loại công việc, cấu kiện, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và loại công trình mà người ta tinh giảm bớt các yếu tố phụ để làm nổi bật các yếu tố chính.

Bản vẽ hoàn công san nền và gia cố nền

Chủ yếu là biểu diễn các lớp đất đã tôn nền và bề mặt nền đã được san lấp.

Bản vẽ hoàn công nạo vét lòng sông, lòng hồ, đáy biển

Chủ yếu là biểu hiện độ sâu nạo vét và bề mặt đáy sông (hồ, biển) đã được nạo vét.

Bản vẽ hoàn công móng

Chủ yếu biểu diễn vị trí; độ sâu cọc; kích thước bê tông đổ; kích thước bê tông; vị trí; đường kính cốt thép …

Bản vẽ hoàn công về đường

+ Bình đồ, cắt dọc, cắt ngang theo từng km;.

+ Độ sâu các lớp gia cố nền đường, các lớp kết cấu mặt đường;

+ Hệ thống đường đồng mức mặt đường, rãnh thoát và cầu, cống.

+ Hồ sơ về hệ thống an toàn giao thông (bình đồ duỗi thẳng hoặc biểu kê hoặc cả hai loại) : Vị trí cột km, biển báo hiệu, số hiệu biển, vị trí hệ thống an toàn giao thông (hộ lan, cọc tiêu, gương cầu lồi, đường lánh nạn…), vị trí cầu, cống và các công trình khác gắn với dự án.

+ Mặt cắt địa chất dọc tuyến và cao độ mực nước tính toán.

Bản vẽ hoàn công về cầu

+ Bình đồ khu vực cầu, các mốc tọa độ, mốc cao độ thuộc công trình;

+ Mặt cắt địa chất tại cắt ngang sông xây dựng cầu và các yếu tố thuỷ văn, có ghi cao độ theo hệ mốc của cầu;

+ Bản vẽ bố trí chung toàn cầu theo ba hình chiếu có đủ các cao độ thiết kế;

+ Bản vẽ các chi tiết kết cấu, cấu tạo chịu lực của các bộ phận công trình (kết cấu nhịp, hệ mặt cầu, mố trụ, móng, 1/4 nón);

+ Bản vẽ các công trình điều tiết, hướng dòng, bảo vệ chống xói gia cố bờ sông, đường đầu cầu.

Bản vẽ hoàn công về cống

+ Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang thân cống;

+ Bản vẽ cấu tạo cửa cống kèm theo các yếu tố địa chất, thuỷ văn, cao độ.

Bản vẽ hoàn công tường, kè bảo vệ bờ dốc

+ Bình đồ, trắc dọc tường kè theo tuyến đường;

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang;

+ Các bản vẽ kết cấu kèm theo các yếu tố địa hình, địa chất, thuỷ văn, cao độ.

Những lưu ý cần thiết khi thiết lập bản vẽ hoàn công

Bởi vì các bản vẽ hoàn công có chứa thông tin quan trọng. Điều quan trọng là mọi công trình / dự án xây dựng đều có ít nhất một bộ bản vẽ hoàn công có sẵn tại mọi thời điểm. Khi xử lý các bản vẽ hoàn công, cho dù bạn đang ở trong hoặc ngoài công trường, hãy ghi nhớ một số yếu tố sau:

– Luôn ghi lại chi tiết chính xác các thay đổi hoặc bổ sung vào thông tin trước đó. Như:

+ kích thước

+ vật liệu được sử dụng

+ số đo kích thước hoặc cài đặt.

– Nếu bất kỳ chi tiết nào trong số này thay đổi trong suốt quá trình xây dựng, hãy chắc chắn không xóa chúng khỏi tài liệu được xây dựng.

– Bỏ qua các chi tiết cũ và viết thông tin cập nhật là cách tốt nhất để ghi lại các thay đổi đang được thực hiện. Bằng cách này, bất kỳ ai cũng có thể nhìn lại các bản vẽ hoàn công và xem chính xác các chi tiết được thực hiện và các thay đổi bắt nguồn từ đâu.

Điều quan trọng nữa là các bản vẽ hoàn công của bạn bao gồm:

– Giải thích bằng văn bản để mô tả các sửa đổi đang được thực hiện

– Ngày viết ở góc của tất cả các bản vẽ hoàn công

– Chữ viết tay rõ ràng và súc tích

– Sử dụng cùng một tỷ lệ khi thêm vào các bản vẽ hoàn công; hoặc tái tạo các bản vẽ hoàn công trên các trang tính khác nhau

– Màu chính, nếu có thể, đối với mã màu khi các mục được thêm, xóa hoặc thay đổi quan trọng.

Phần mềm nào có thể hỗ trợ bản vẽ hoàn công?

Bản vẽ hoàn công nếu được vẽ trên giấy, sẽ rất khó để giữ được lâu; hoặc các nếp gấp có thể làm mờ các thông số kĩ thuật. Cũng vì thế mà các ứng dụng hỗ trợ các bản vẽ thiết kế được ra đời. Các ứng dụng di động cung cấp sự thay thế; xây dựng đặc biệt để đơn giản hóa các công việc xây dựng; việc tạo và chỉnh sửa bản vẽ được xây dựng trên bất kỳ thiết bị di động nào trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhiều ứng dụng có thể làm cho việc tạo bản vẽ hoàn công dễ dàng hơn. Ngay cả đối với những người không phải là kỹ sư hoặc người soạn thảo. Một số nền tảng vẽ đã được xem xét. (bao gồm các chi tiết như các hàm đánh dấu, chi phí và độ phức tạp tổng thể). Bao gồm:

+ AutoCAD 360

+ AutoCAD cho giám sát

+ Bluebeam Revu

+ Visio cho thiết kế giám sát video

Các định dạng và ứng dụng được phê duyệt được sử dụng có thể được quyết định bởi các tài liệu dự án và có thể tương thích với các ứng dụng được sử dụng cho Quản lý dự án.