Tìm hiểu phế liệu là gì? Những tác động của thu mua phế liệu là gì?

13/11/2018 

Bạn thường hay được nghe nhiều đến việc sử dụng các loại rác thải để tái chế lại thành một sản phẩm khác chưa và các rác thải đó được gọi với cái tên là phế liệu. Vậy bạn đã hiểu phế liệu là gì, phế liệu khác gì so với các loại rác thải khác, những tác động của thu mua phế liệu là gì? Câu trả lười sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về phế liệu

Có rất nhiều khái niệm được sử dụng để trả lời cho câu hỏi phế liệu là gì, có thể nhìn nhận một cách tổng quan đó là: Phế liệu là một dạng vật chất được sinh ra trong quá trình sử dụng nguyên liệu để sản xuất và sinh hoạt, các loại phế liệu được hình thanh khi các vật chất đó được sử dụng để tái chế thành một dạng vật chất khác có giá trị sử dụng mới.

Để trở thành phế liệu, các dạng vật chất bỏ đi đó phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Nó phải là bật liệu hoặc sản phẩm do con người tạo ra
  • Là các vật chất loại ra từ quá trình sinh hoạt hoặc sản xuất của con người
  • Các loại vật chất có giá trị tái chế thành các loại vật phẩm có giá trị sử dụng mới

Những tác động của hoạt động thu mua phế liệu là gì?

Thu mua phế liệu có tác động tích cực đến môi trường

Có thể thấy, phế liệu là những vật chất bị bỏ đi từ quá trình sản xuất và sinh hoạt được tái chế thành vật phẩm có giá trị sử dụng mới nên sẽ giảm bớt các rác thải ra môi trường. Như vậy, một số tác động tích cực của thu mua phế liệu đến môi trường như:

  • Đối với những phế liệu sắt: giảm bớt rác thải ra môi trường, thu gọn các bãi rác thải, hạn chế việc vứt các đồ dùng một cách bừa bãi, hạn chế sắt rỉ gây ô nhiễm cho môi trường, ngoài ra mọi người có thể thu được khoản mua bán phế liệu từ sắt.
  • Thu mua phế liệu từ inox: các loại inox có xung quanh trong cuộc sống và có giá trị sử dụng nên việc thu mua sẽ hạn chế vứt bừa bãi, tiết kiệm nguyên liệu cho sản xuất.
  • Đối với thu mua phế liệu giấy: nhằm hạn chế đẩy rác thải ra môi trường từ nước, đất đến không khí.

Nhìn chung, toàn bộ các vật thể có giá trị tái chế được gọi là phế liệu khi được thu mua phế liệu sẽ có những tác động tích cực rõ rệt như: hạn chế được các rác thải ra môi trường mà người dùng có thêm được khoản thu nhập, tiết kiệm nguyên liệu cho quá trình sản xuất, không gây bừa bãi do sự tồn đọng,..

Như vậy bạn đã hiểu phế liệu là gì và những tạc động của hoạt động thu mua phế liệu là gì rồi chứ. Chúng tôi cũng gửi đến bạn một số mẹo thu thập kim loại phế liệu an toàn. Chúng ta cần phải ủng hộ và tiến hành phân loại chúng, cung cấp cho các đơn vị và tránh việc thải ra môi trường để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Hotline