Chính sách bảo mật thông tin

26/09/2017 

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Phelieu247 thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua website của Phelieu247 tại địa chỉ www.phelieu247.com

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, Phelieu247 không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Phelieu247 sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Phelieu247 được cung cấp trên website này.

Phelieu247 đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 • Phelieu247 thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
 • Thực hiện và quản lý việc đặt hàng và cung cấp dịch vụ, hàng hóa (các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) cho đối tác, khách hàng.
 • Hỗ trợ đối tác, khách hàng có nhu cầu hợp tác hoặc có hàng phế liệu cần bán
 • Giải đáp thắc mắc và các khiếu nại (nếu có) của đối tác, khách hàng
 • Cung cấp cho đối tác, khách hàng thông tin về các dịch vụ mà phelieu247 kinh doanh
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và chất lượng dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện các bản khảo sát đối tác, khách hàng về chất lượng dịch vụ và các khảo sát khác.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của
 • Quản lý việc đăng ký sử dụng và cung cấp dịch vụ cho đối tác, khách hàng.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất của đối tác, khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Phelieu247.
 • Liên hệ với đối tác, khách hàng để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ.
 • Đảm bảo quyền và lợi ích của đối tác, khách hàng.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.
 1. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Phelieu247 thu thập từ đối tác, khách hàng của mình bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email.
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.
 • Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, đối tác – khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Phelieu247 không thể cung cấp cho đối tác – khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
 • Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía đối tác – khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website.
 1. Phương pháp thu thập thông tin

 • Phelieu247 thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua việc đăng kí trực tiếp tại các trang liên hệ trên website.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

 • Phelieu247 sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do đối tác – kKhách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 1. Việc công bố thông tin thu thập

 • Phelieu247 có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ đối tác – khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho đối tác – khách hàng.
 • Phelieu247 sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin đối tác – khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.
 • Ngoài ra, Phelieu247 có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin của khách hàng nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo các duy định của pháp luật hiện hành; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phelieu247 hoặc những công ty liên kết, công ty thành viên; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.
 1. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ đối tác – khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Phelieu247 đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập và/ hoặc đối tác – khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của Phelieu247.
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
 • Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Phelieu247.
 • Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Phelieu247 các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.
 1. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

 • Phelieu247 sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết mà không cần phải thông báo trước, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.
 • Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Phelieu247, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại phelieu247.com. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.
 • Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.
 • Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.
 • Chúng tôi luôn nhấn mạnh khẳng định rằng: Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi được bảo mật thông tin của quý khách hàng.
 • Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này.
Hotline