Phế liệu là gì và lợi ích của việc tái chế phế liệu

11/10/2017 

Những tác động của môi trường và hoạt động nhập khẩu phế liệu và quy định về kiểm soát hoạt động này. Làm nhiều người quan tâm đến lĩnh vực thu mua phế liệu. Vậy phế liệu là gì và lợi ích của việc tái chế phế liệu như thế nào?

Phế liệu là gì?

Phế liệu là gì

Các thuật ngữ có liên quan như phế liệu, phế thải, chất thải… không được phân tích, đánh giá dựa trên những tiêu chí mang tính pháp lý mà được sử dụng như những thuật ngữ thông thường, thuật ngữ xã hội học và mặc nhiên được công nhận trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Có lẽ vì vậy mà cho đến nay, xung quanh khái niệm về phế liệu và các khái niệm có liên quan vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để trên phương diện lý luận cũng như luật thực định.

Dưới giác độ ngữ nghĩa, phế liệu được hiểu là những nguyên liệu bị bỏ đi, không dùng đến nữa sau quá trình sử dụng. Theo cách hiểu này, phế liệu chỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của con người. Có lẽ nhiều nhất là phế liệu đồng vì chúng xuất hiện ở mọi nơi.

Phế liệu hay ve chai là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất.

Phế liệu và chất thải đều là những vật chất hữu hình được sinh ra trong quá trình sản xuất, sinh hoạt. Nhưng khác ở chỗ vật chất khi trở thành phế liệu thì có thể thu mua phế liệu để sử dụng mục đích khác hoặc tái chế sử dụng lại. Còn phế thải là vật chất không còn giá trị sử dụng nữa và có thể gây nguy hại cho con người và sức khỏe.

Lợi ích của việc thu mua tái chế phế liệu

Theo nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tái chế kim loại phế liệu rất có lợi cho môi trường. Việc sử dụng phế liệu tái chế thay cho quặng sắt nguyên chất có thể mang lại:

Giấy, bìa caton
  • 75% năng lượng.
  • 90% các nguyên vật liệu được sủ dụng.
  • Giảm 86% ô nhiễm không khí
  • Giảm 40% việc sử dụng nước
  • Giảm 76% ô nhiễm nước
  • Giảm 97% chất thải mổ quặng

Không những thế tái chế phế liệu mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người khác. Với quy trình thu mua phế liệu tại Phelieu247.com, Công ty Phế Liệu 247 đang là 1 trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực thu mua phế liệu các loại.

Hotline