Xuyên Tô Bảo- Liên hệ

Tôi kinh doanh xe điện tại TP. Cà Mau. Acquy cũ, hỏng có thường xuyên.
Bên mình có thể thu mua được không và như thế nào.

Hotline