Thái Bình Thiên Quốc- Liên hệ

Xin chào!

Chổ tôi nuôi tôm công nghiệp, có bao thức ăn tôm rất nhiều! Không biết bên bạn có thu mua ko? Nếu có, tôi sẽ đứng ra thu mua cho các bạn!

Hy vọng nhận đc phản hồi từ các bạn!

Thân,

Hotline