su-nguy-hiem-cua-chat-thai-nhua

lon nhôm phải mất 80 - 200 năm trong các bãi chôn lấp để được phân hủy hoàn toàn.

lon nhôm phải mất 80 – 200 năm trong các bãi chôn lấp để được phân hủy hoàn toàn.

Hotline