Nguyen nhat truong- Liên hệ

Mình cần mua một số máy đào bitcoin cũ còn hoạt động tốt.
Ưu tiên dòng miner L3++ hoặc đời cao hơn
Bạn còn loại nào liên hệ
8037306906 hoặc gmail .
Khoailang201019@gmail.com

Hotline