Ngô tuấn anh- Liên hệ

Hiện tại mình làm điện công nghiệp địa bàn huyện gia lâm ! Thấy có nhiều phế liệu nhưng ko biết giao dịch để thu mua ! Nhờ bên công ty tư vấn

Hotline