Le Giáp- Liên hệ

Dear 247G,
Xin vui lòng cử đại diện tại KV Nghệ An liên hệ với mình để biết thêm chi tiết.
Mình đang cần đơn vị thu gom phế phẩm, phế liệu trong quá trình sản xuất và xây dựng tại KV Nghệ An.
Thanks
Giáp

Hotline