Kiều văn Cương- Liên hệ

Cho hỏi bên cty có thu mua phế liệu lốp xe cũ ở Bình Định không?
Thanks

Hotline