Bui Van Vien- Liên hệ

Công ty chúng tôi cần mua lượng lớn lốp xe phế liệu để tái chế, Quí Công ty có khả năng cung cấp vui lòng liên hệ và báo giá cho chúng tôi.

Trân trọng/Bùi Văn Viện
Tel: 0902633718
Email: vien73bv@gmail.com

Hotline