A Quý- Liên hệ

Mình có hàng cần bán, số lượng lớn theo yêu cầu, trước mắt có hơn 50 tấn giấy xén lề, xin liên hệ báo giá và chi tiết giao dịch. Cảm ơn !

Hotline