PHELIEU247.COM hoạt động lĩnh vực ?

03/10/2017  Hỏi đáp

Phelieu247 hoạt động chuyên trong lĩnh vực: Thu mua phế liệu; Vận chuyển hàng phế liệu, xử lý chất thải; Tiêu hủy hàng hóa, nguyên liệu, thiết bị; Phá rỡ công trình nhà xưởng; Tái chế phế liệu, chất thải; Thiết kế, thi công và vận hàng, chuyển giao công nghệ

Hotline