anh-tin-tuc

Trên thế giới hiện nay, lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đang được người dân ủng hộ nhiệt tình.

Trên thế giới hiện nay, lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đang được người dân ủng hộ nhiệt tình.