cong-ty-thu-mua

Công ty cổ phần 247G Việt Nam được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thu gom phế liệu Inox; Thu mua và xử lý phế thải Inox; Thu mua phế phẩm Inox; Tái chế phế liệu Inox,…góp phần bảo vệ môi trường. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng phế liệu; Thu mua phế liệu, xử lý và tái chế phế liệu tại Việt Nam.

Công ty cổ phần 247G Việt Nam được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thu gom phế liệu Inox; Thu mua và xử lý phế thải Inox; Thu mua phế phẩm Inox; Tái chế phế liệu Inox,…góp phần bảo vệ môi trường.
Là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng phế liệu; Thu mua phế liệu, xử lý và tái chế phế liệu tại Việt Nam.

Hotline